Lekarz

Droga do zawodu lekarza jest niezwykle długa i ciężka. Wymaga od interesanta wielu poświęceń, silnej woli i mozolnej pracy. Lekarz jest nie tylko zawodem, lecz osobą mająca istotny wpływ na życie ludzkie, gdyż długie lata studiów i specjalizacji mogą uratować niejedno istnienie.

Lekarz jest jednym z niewielu zawodów, które wymagają precyzji w działaniu, poufności, etyki, determinacji i poświęcenia. Odpowiedzialny jest za leczenie chorych, stawianie diagnoz, wypisywanie recept, udzielanie porad, opinii i orzeczeń. W medycynie oznacza również osobę zdolną do nauczania zawodu, prowadzenia terapii w formie rozmowy. Dobry lekarz powinien znać anatomię ludzkiego ciała, reakcje mózgu na poszczególne bodźce, farmakologię, psychikę itp. w zależności od specjalizacji poszerzać wiedzę z konkretnej dziedziny. Jednak droga do założenia własnego gabinetu lekarskiego jest bardzo długa.

Zarówno specjalista od chorób ludzkich, jak i lekarz weterynarii, oraz stomatolog są osobami reprezentującymi naukę lekarską, niosącą pomoc pacjentom.
Lekarz kształcący się w Polsce zmuszony jest do ukończenia sześcioletnich studiów medycznych na wydziale lekarskim, po których konieczna jest 13 miesięczna praktyka zawodowa odbywająca się pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanych lekarzy.
W trakcie trwania studiów zdobywa się wiedzę ogólną z dziedziny medycyny. Zajęcia nawiązują do:

 • historii medycyny,
 • etyki pracy,
 • chemii,
 • biologii,
 • biofizyki,
 • filozofii,
 • genetyki,
 • immunologii,
 • anatomii,
 • oraz farmakologii.

Nauki kliniczne, takie jak pediatria, pielęgniarstwo i pierwsza pomoc konieczne są przed wprowadzeniem do programu przedmiotów nawiązujących do specjalizacji ścisłych. Medycyna pracy, radiologia, okulistyka, ortopedia pozwalają studentom na ukierunkowanie własnych predyspozycji.

W trakcie trwania studiów odbywają się również zajęcia praktyczne pod kontrolą specjalistów. Absolwenci posiadający dyplom lekarza medycyny pracy uzyskać muszą „ograniczone prawo wykonywania lekarza”, dzięki któremu zdolni będą do odbycia stażu w placówce służby zdrowia. Pozytywnie odbyty staż podyplomowy zakończony jest Lekarskim Egzaminem Państwowym, który umożliwia pracę w zawodzie. Niestety liczba miejsc na listę rankingową jest ograniczona, nie każdy, nawet dobry lekarz ma możliwość specjalizacji w pożądanym przez siebie czasie.

Dopiero po 20 latach nauki i praktyki uzyskuje się miano specjalisty I stopnia

Dopiero po 20 latach nauki i praktyki uzyskuje się miano specjalisty I stopnia

Tytuł specjalisty z danej dziedziny uzyskuje się po około 2- 6 latach szkolenia pracy w zawodzie lekarza, także ze względów formalnych, jak i administracyjnych dopiero po 20 latach nauki i praktyki uzyskuje się miano specjalisty I stopnia. W Polsce jednorazowo można zdobyć tylko jedną specjalizację lekarską i to nie zawsze z pozytywnym skutkiem, chętnych jest wielu, wolnych miejsc niestety mniej.
Lekarz ma prawo do jednej z 40 podstawowych specjalizacji, do których należy m.in.:

 • chirurgia (ogólna, dziecięca, plastyczna),
 • medycyna (pracy, sądowa, rodzinna, naukowa),
 • okulistyka,
 • ortopedia,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • choroby (zakaźne, wewnętrzne),
 • pediatria,
 • psychiatria,
 • położnictwo i ginekologia.

Jeżeli ceniony i znany lekarz wykazuje zainteresowanie dalszym kształceniem w danej dziedzinie, po pozytywnie odbytej specjalizacji podstawowej może kierunkować się na jedną z 28 specjalności szczegółowych, takich jak seksuologia, alergologia, czy hematologia.

Dobry lekarz powinien mieć indywidualne i umiejętne podejście do pacjenta, wzbudzać w nim zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Bardzo ważna jest precyzja w wykonywanym przez niego zawodzie, dyskrecja i bezinteresowność. Znany lekarz z wieloletnim stażem sprawia, że chory czuje się komfortowo podczas badania i z chęcią korzysta z jego usług. Poza tym zawsze ma czas na wysłuchanie obaw i wątpliwości pacjenta, jest życzliwy i chętnie służy pomocą, nawet w skrajnych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *