Lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy jest swego rodzaju orzecznikiem, decydującym o predyspozycji pracowników na określonym stanowisku, uwzględniając warunki, w jakich wykonuje pracę, oraz szkodliwość niektórych czynników na zdrowie. Medycyna pracy obejmuje zasięgiem wszystkie badania, oraz ochronę pracowników narażonych na utratę zdrowia. Początki powstania sięgają przełomu XIX/XX wieku, w którym zaczęły działać pierwsze przychodnie i poradnie.

Medycyna pracy zajmuje się wpływem środowiska pracy na pracownika, profilaktyką, diagnozą i leczeniem chorób zawodowych. Pracodawca związany umową z placówką medyczną musi zagwarantować badania profilaktyczne nowo zatrudnionym pracownikom, oraz kontrolne i okresowe zatwierdzające zdolność do pracy. W przypadku ciągłego kontaktu z ludźmi i artykułami spożywczymi pracownik zobowiązany jest do przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych przez lekarza medycyny pracy.

Specjalistyczna poradnia medycyny pracy zawodowej wyposażona w profesjonalne gabinety ukierunkowana jest na badania:

  • kierowców,
  • uczniów, przygotowujących się do praktycznej nauki zawodu,
  • jak również marynarzy,
  • nurków,
  • płetwonurków
  • oraz rybaków.

Lekarz medycyny pracy odpowiedzialny jest zatem, za badania pracowników przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska, po powrocie do pracy z 30 dniowego zwolnienia lekarskiego, raportuje i monitoruje zaświadczenia, udziela informacji na temat refundacji, jest czynnym uczestnikiem w komisjach BHP. Najbardziej popularne są poradnie medycyny pracy użytku publicznego, jednak coraz częściej przychodnia prywatna podpisuje umowę z konkretną firmą, dla której oferuje świadczenia. Alternatywa jest praktycznym rozwiązaniem dla pracodawców zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Specjalistyczna poradnia medycyny pracy wyposażona w profesjonalne gabinety ukierunkowane na badania np.: płetwonurków.

Specjalistyczna poradnia medycyny pracy wyposażona w profesjonalne gabinety ukierunkowane na badania np.: płetwonurków.

Początki powstania medycyny pracy sięgają 1929 roku, w którym w Londynie w trakcie trwania konsultacji Międzynarodowego Komitetu ds. Chorób Zawodowych i Higieny Pracy pojęcie pojawiło się po raz pierwszy. W Polsce za początek ochrony zdrowia pracowników uważa się datę 07.02.1953 roku, w której to Minister Zdrowia rozporządził powyższą ustawę. Organizatorem i dyrektorem był lek. Medycyny Henryk Goździk obejmujący stanowisko do momentu śmierci. Jego praca uwieczniona została tablicą pamiątkową ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy.

Początki powstania związane są z latami 50-tymi, pomimo, że nauki kształtowały się już na przełomie XIX/XX wieku. Ochrona zdrowia ludzi pracujących uformowała się, dzięki Międzynarodowej Organizacji Pracy. Za pionierów polskiej strefy medycyny pracy uważa się B. Nowakowskiego i E. Palucha. Od tamtego czasu zakres działań spowodował spadek abstynencji chorobowej w zakładach pracy, a wydajność pracy lekarskiej znacznie się polepszyła.

Współczesna poradnia medycyny pracy gwarantuje opiekę medyczną wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanego zawodu. Jeżeli osoba zatrudniona w firmie posiada aktualną książeczkę z badaniami lekarskimi, do przychodni udać się musi jedynie po 30 dniowym okresie chorobowym.

Do lekarza medycyny pracy każda osoba nowo zatrudniona musi zgłosić się w celu przeprowadzenia badań wstępnych. Większość placówek oferuje usługi stomatologiczne i okulistyczne, udziela porad z zakresu refundacji na okulary itp. Zarówno przyszły kierowca, uczeń, jak i osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń powinna udać się do lekarza medycyny pracy. Badania kierowców obejmują m.in. psychotesty, badanie okulistyczne i zatwierdzenie zdolności do jazdy. Medycyna pracy dba o dobro pracowników narażonych na szkodliwe czynniki zewnętrzne mogące jednoznacznie odbijać się na zdrowiu. Stanowiska, na których hałas, środki chemiczne, monitory i praca na wysokości odzwierciedla się na zdrowiu muszą być objęte opieką i kontrolą lekarską określoną przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *